سلام دوستان عزیز

همه چیز یکهو عوض شد و من وارد دانشگاه آزاد اسلامی شدم!
خیلی سعی کردم دوباره بخونم ولی انگیزه نداشتم و دیدن این راه درازی که طی کرده بودم برام دشوار بود...
نمیتونستم یکسال دیگه بخونم با اینکه خیلی سعی کردم بهر حال قسمت و خواست خدا این بود که من امسال وارد دانشگاه بشم دانشگاه بدی نیست خودم هم دوست داشتم قبول بشم و با خواست خدا همون انتخاب اول قبول شدم...
تو این یکسالی که گذشت خیلی چیز هارو تجربه کردم...

خیلی دوستتون دارم و آرزو می کنم تک تکتون توی لحظه لحظه های زندگی موفق و پیروز باشید