سلام دوستای گلم خوبین؟ خدارو شكر
الان از آخرین امتحانم یعنی فیزیك اومدم
با این كه زیاد نخونده بودم ولی باید از معلممون نهایت تشكر رو بكنم...
خیلی ناراحت بودم از اینكه نخونده بودم چون مهمون داریم تا 5 روز دیگه هم هستن...
باید برم كتابخونه درس بخونم..
دوستای گلم چند وقتیه كه نمیتونم روی درسام تمركز كنم واقعا دیگه خسته شدم...
كمكم كنید. امروز ساعت 3 میخوام برم مشاوره تا بحال نرفتم !!!
امشب برنامه كنكور آسان است رو ببینید نكات تستی جالبی رو میگه...
ساعت 12 شب تا 3 صبح!

قربونتون فهلا 2@